Opći uvjeti poslovanja

1. Definicije

FERRETTI KERAMIKA d.o.o. (u daljnjem tekstu „Aninetkanine“) pruža interaktivnu online uslugu putem Internet stranica na domeni aninetkanine.com na world wide web mreži (u daljnjem tekstu „Internet“). Usluge se sastoje od upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, posredovanja pri prodaji, pružanja usluga putem Interneta te oglašavanja putem Interneta.

Pojam „Internet stranice“ podrazumijeva sve Internet stranice unutar domene aninetkanine.com te korištenjem istih podrazumijeva se da ste upoznati i suglasni s uvjetima korištenja, uvjetima prodaje i sigurnosti.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim dijelom uvjeta korištenja molimo Vas da se ne koristite ovim Internet stranicama.

2. Općenito

Putem uvjeta korištenja propisuju se pravila i uvjeti kojih se krajnji korisnik mora pridržavati prilikom korištenja Internet stranica na domeni aninetkanine.com. Korištenjem ovih Internet stranica krajnji korisnik izjavljuje da se slaže s navedenim uvjetima korištenja i da su mu u potpunosti jasni te da pristaje na korištenje ovih Internet stranica u skladu s uvjetima korištenja. Krajnji korisnik odgovoran je za zaštitu povjerljivosti zaporki/lozinki koje se kreiraju, pojavljuju i koriste pri korištenju usluga koje pruža Aninetkanine. Korisnik je upoznat i suglasan sa činjenicom da su moguće tehničke poteškoće pri funkcioniranju Internet mreže, što može uzrokovati prekid pružanja usluga. Takvi događaji su izvan kontrole tvrtke FERRETTI KERAMIKA d.o.o. stoga Aninetkanine ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakve druge nastale štete do koje može doći za vrijeme pružanja usluge. FERRETTI KERAMIKA d.o.o. nastoji svoje Internet stranice na domeni aninetkanine.com učiniti dostupnim 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, ali zbog činjenice da može doći do tehničkih poteškoća kao i redovitog održavanja Internet stranice, postoji mogućnost privremene nedostupnosti stranice. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da iz bilo kojeg razloga, kako pod tako i izvan kontrole tvrtke FERRETTI KERAMIKA d.o.o. pristup Internet stranicama na domeni aninetkanine.com ponekad može biti privremeno onemogućen ili isključen. Aninetkanine zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice. Aninetkanine može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

3. Promjena uvjeta

Aninetkanine zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Ukoliko dođe do takvih izmjena, a Vi nastavite koristiti Internet stranice na domeni aninetkanine.com smatra se da prihvaćate Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka koji su trenutačno važeći. Sve izmjene u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na Internet stranicama.

4. Oprema

Krajnji korisnik odgovoran je za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardware i software koji posjeduje i koristi kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internet stranica te sve sa tim povezane troškove. Aninetkanine isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja Internet stranica www.aninetkanine.com.

5. Ponašanje krajnjeg korisnika

Ove Internet stranice kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne putem vanjskih poveznica sa Internet stranicama aninetkanine.com privatno su vlasništvo. Sva komunikacija i interakcija koja se odvija preko ovih Internet stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način, nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih kao što je uvredljivi sadržaj, klevetnički, vulgaran ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji te koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke FERRETTI KERAMIKA d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda ili usluga. Aninetkanine.com zahtjeva i očekuje od svih korisnika da sve njihove aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internet stranica budu u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke FERRETTI KERAMIKA d.o.o. objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike Internet stranica www.aninetkanine.com da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija Aninetkanine. Aninetkanine zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

6. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na aninetkanine.com internet stranicama vlasništvo su tvrtke FERRETTI KERAMIKA d.o.o. te su kao takvi zaštićeni zakonom ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Aninetkanine je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju Internet stranice aninetkanine.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta. Strogo je zabranjeno bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje ili mijenjanje na drugi način ovih Internet stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke FERRETTI KERAMIKA d.o.o. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanje više vrsta sudskih postupaka te može dovesti do kaznenog progona. Materijali sadržani na ovim Internet stranicama zaštićeni su autorskim pravom, žigom i dizajnom. Korisnik ovih Internet stranica ne smije objavljivati, mijenjati, prenositi, stvarati izvedenice, sudjelovati u prijenosu ili prodaji ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj u potpunosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe, a nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, izdavanje, ponovni prijenos ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke FERRETTI KERAMIKA d.o.o. i nositelja autorskog prava. Korisnik se izričito obvezuje da neće na Internet stranicama aninetkanine.com postavljati, objavljivati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima bez izričitog odobrenja nositelja tih prava te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Aninetkanine nema nikakvu obvezu izvješćivati krajnjeg korisnika ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internet stranica, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima izričito dao tvrtki FERRETTI KERAMIKA d.o.o. besplatno, stalno, nepovratno neeksluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala u potpunosti ili djelomično, na području cijelog svijeta. Korisnik također daje drugim korisnicima pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu upotrebu. Tvrtka FERRETTI KERAMIKA d.o.o. zadržava pravo mijenjanja, kopiranja, objave i distribucije bilo kojeg materijala koji korisnik učini dostupnim na ovim Internet stranicama.

7. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da je korištenje Internet stranica na domeni aninetkanine.com isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Aninetkanine.com, kao niti jedna treća osoba povezana s njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ovih Internet stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako, Aninetkanine.com nije odgovorno za posljedice koje mogu nastati upotrebom ovih Internet stranica kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih Internet stranica. Ova Izjava odgovornosti odnosi se na sve moguće štete ili ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, prekidom, kvarom, brisanjem, izuzećem, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, prekidom u komunikacijskoj liniji, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, raskidom ugovora, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka FERRETTI KERAMIKA d.o.o. nije odgovorna za neprikladno, uvredljivo ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti snosi korisnik. Tvrtka FERRETTI KERAMIKA d.o.o. ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih Internet stranica ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji software, ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih Internet stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih Internet stranica. Uz navedene uvjete, ni tvrtka FERRETTI KERAMIKA d.o.o. niti njene podružnice, pružatelji informacija ili partneri koji uređuju sadržaj neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim Internet stranicama kao ni za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizlaze. Niti jedna od navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit. Tvrtka FERRETTI KERAMIKA d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove Internet stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji se može smatrati neprikladnim u svakom trenutku može biti uklonjen od strane tvrtke FERRETTI KERAMIKA d.o.o. Također, Aninetkanine zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za kojeg ocijeni da je neprikladan.

8. Nadzor

Aninetkanine može u svakom trenutku vršiti nadzor sadržaja na ovim Internet stranicama kako bi osiguralo poštivanje ovih uvjeta korištenja i propisa Republike Hrvatske. Aninetkanine zadržava pravo uklanjanja bilo kakvog materijala koji prema vlastitoj ocjeni procijeni da nije u sukladnosti sa postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune korisnika.

9. Privatnost

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije kao što su komunikacija putem chata, foruma ili drugi način međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija, pa stoga Aninetkanine.com može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto Aninetkanine.com nema obvezu kontroliranja ili autoriziranja sadržaja poruka ili informacija koje se mogu naći na Internet stranicama aninetkanine.com nije odgovoran niti za radnje koje korisnik poduzima u bilo kojem dijelu ovih Internet stranica, niti za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istim. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija bilo kojeg sadržaja na ovim Internet stranicama, smatra se da korisnik daje tvrtki FERRETTI KERAMIKA d.o.o. pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjeru. Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim Aninetkanine.com, njene podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranica aninetkanine.com od strane korisnika. Aninetkanine.com zadržava pravo raskida poslovnih odnosa sa bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. Aninetkanine.com ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na Internet stranicama aninetkanine.com, postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika. Aninetkanine.com nije odgovorno za bilo kakvu eventualnu štetu ili gubitak krajnjeg korisnika, nastalu iskorištavanjem informacija dobivenih na Internet stranicama aninetkanine.com. Aninetkanine.com se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa Internet stranica aninetkanine.com. U slučaju da korisnik pristupi Internet stranicama trećih strana, isto to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva isključenje odgovornosti Aninetkanine.com. U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenje ništavna, takva ništavnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta te će preostali dijelovi ovih uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava. Pristup i korištenje Internet stranica aninetkanine.com zabranjen je osobama mlađim od 14 godina. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internet stranica u nadležnosti su suda u Zagrebu. Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na Internet stranici www.aninetkanine.com smatra se da je korisnik ove uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.